Process‎ > ‎

Vatten & Fiber

Då vi utreder möjligheten till ett tryckavlopp på våra vackra öar ser vi på möjligheten att vid ett eventuellt förverkligande ta tillfället i akt att samtidigt för de fastighetsägare som så önskar, samlägga vattenledning och fiber för att på ett kostnadseffektivt och för miljön skonsamt sätt utveckla infrastrukturen.

VATTEN
Ytterön & Hästholmen
Vad gäller vattenanslutning för Ytterön & Hästholmen räknar vi med ett självkostnadspris för material och läggning på ca 10.000:-. Dock  kan din fastighet inte enbart få kommunalt vatten utan att det följer med avlopp.

alt. Hästholmen
En andel i Hästholmen vattenförening kostar idag 32.000:- och då ingår material för upp till 22.000:-, dvs minst 10.000:- ska gå till föreningen för lantmäterikostnader mm.

Kontaktperson: 
Nils-Arne Pettersson
0455-58077
 
FIBER
Fiberslang kommer per automatik där det saknas att läggas ned i diket på alla sträckor som planeras att grävas förutsatt att vi hinner starta projektet i tid för att kunna nyttja beviljat kanalisationsstöd. Hinner vi ej detta finns fortfarande möjligheten kvar men till en kostnad för varje fastighetsägare (vi återkommer med ett pris...). För pris vad gäller "blåsning" av fiber samt installation, kontakta samhällsföreningen som äger nätet och hanterar frågan.
 
Kontaktperson:
Per-Gunnar Jonasson
0455-58005