Bilder

Sedan den 26 januari är schaktningen igång. Nedan några bilder från det blöta arbetet...
Underordnade sidor (1): Kartor/Ledningsdragning