Kommunala dokument

Frågor beträffande din anmälan (Gäller i två år. Vid påbörjat arbete i fem år) som bifogats mailet besvaras av följande personer på Karlskrona kommuns samhällsbyggnadsförvaltning:

Byggnadsinspektörer:
Micael Sandberg micael.sandberg@karlskrona.se 0455-30 35 14
Bearnice Nilsson bearnice.nilsson@karlskrona.se  0455-32 13 72
Pär Ridderby par.ridderby@karlskrona.se 0455-30 50 66

Efter att du skickat in din anmälan Blankett: Anmälan icke bygglovspliktig åtgärdsom bifogades vårt mail och väntar på att få tillbaka den diarieförd från kommunen bör du se till att få klart nedan:
  • Pumpbrunnen är på plats.
  • Fallavlopp från byggnad till pumpbrunnen.
  • Elskåpet är fast monterat max 7 m från pumpbrunnen.
  • Att det finns rörförlagd ledning (EKKJ 4 x 6 + 6 mm2 eller N1XV 5G6)* dragen från husets elcentral till och sedan rörförlagd ledning (4+G, 1,5-2,5mm2)* vidare från pumpens elskåp till pumpbrunnen. Uttryckt på annat sätt: Normal kabel mellan fastighet och pumpstation är EKKJ 4*2,5+2,5. 3st kardeler till pump (N+FAS+JORD) 2st till larmet (FAS/SEPARAT SÄKRING, RETUR VID LARM)
  • Vatten (och avlopp) indraget i huset.
* För den som kanske gör arbetet själv.

VATTEN/AVLOPP

Anlita en VVS entreprenör för installationer av vatten och/eller avlopp i fastigheten. Lämna över kontrolldokumenten till VVS entreprenören som denne fyller i och signerar, i samband med installationen.

    BLANKETT: Kontrollplan VA (Dokumentet i listan längst ned på sidan)

Om VVS-entreprenören är osäker på installation av vattenmätarkonsollen finns information i blanketten nedan (Detta skall de dock kunna!) De sätter ett mellanrör i vattenmätarkonsolen till dess att kommunen som tillhandahåller vattenmätaren kommer och installerar den.

    MONTERINGSINFO: Montering av vattenmätare (Dokumentet i listan längst ned på sidan)

EL

Anlita en El-entreprenör för installation och anslutning av pumpen i din pumpbrunn. Lämna över kontrolldokumentet nedan till El-entreprenören som denne fyller i och signerar, i samband med installationen.

    BLANKETT: Kontrollplan El (Dokumentet i listan längst ned på sidan)

Om El-entreprenören är osäker på installation av elen till pumpen finns information i filen nedan

    MONTERINGSINFO: Riktlinjer och krav för installation av LPS villapumpstation El 151104 (Dokumentet i listan längst ned på sidan)

När allt är monterat och klart skickar du in de båda signerade kontrollplanerna tillsammans med en kopia av kommunens initiala beslut till:

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
371 83 Karlskrona


Samhällsförvaltningen skickar sedan ut ett slutbevis som bekräftelse på att inkopplingen är klar och kan börja brukas.

När du fått ditt slutbesked mailar du en bild av detta samt det telefonnummer du önskar bli kontaktad på (kontorstid) till va@ytteronhastholmenva.se. VA-Föreningen upprättar då ett abonnemang och gör omgående en anmälan till Karlskrona kommun om inkoppling på näten. Hur lång tid kommunen sedan tar på sig kan vi inte säga.

I det fall fastighetsägaren väljer att endast koppla in kommunalt avlopp men använder eget vatten kommer Karlskrona Kommun ut och plomberar servisventilen för vattnet.

DITT BEFINTLIGA AVLOPP


Beställ sluttömning av befintlig trekammarbrunn via Affärsverken tel. 0455-783 75.


FÖR EN SMIDIG ÖVERGÅNG TILL DET KOMMUNALA

För dig som idag har ett fungerande avlopp är det viktigt att du synkar/bokar överkopplingen av ditt avlopp från te x trekammarbrunn till pumpbrunnen så att detta snabbt kan göras då du fått ditt slutbevis från kommunen. Rekommendation är från vår sida är att du blottlägger ditt befintliga fallavlopp en sträcka före din trekammarbrunn och lägger det nya anslutande fallavloppet vidare till pumpbrunnen parallellt med denna vilket gör att du snabbt kan koppla förbi trekammarbrunnen när det är dags och sedan kan tömma den och eventuellt gräva upp den när det passar dig.


FÖR DIG SOM DRAGIT FRAM TILL FASTIGHETEN MEN AVVAKTAR MED INKOPPLING


För den som väljer att installera sin pumpbrunn efter att EGUN lämnat sitt uppdrag se nedan info till din entreprenadfirma:

    MONTERINGSINFO: Riktlinjer och krav för installation av LPS villapumpstation (Dokumentet i listan längst ned på sidan)


KONTAKTPERSON PÅ KARLSKRONA KOMMUN

Rasmus Appelkvist
VA-ingenjör
Tel. 0455-30 32 70
E-post rasmus.appelkvist@karlskrona.seKONTAKTPERSONER I AVLOPPSFÖRENINGEN

Hans Gustafsson
Mobil: 0455-58004

Lars-Åke Månsson
Mobil: 0709-211821

Magnus Broomé
Mail: magnus@ytteronhastholmenva.se
Mobil: 0708-108201

Ċ
Magnus,
15 dec. 2015 06:44
ĉ
Magnus,
15 dec. 2015 06:45
Ċ
Magnus,
30 juni 2016 23:26