Process‎ > ‎

Tidsplan

2012

OKTOBER
- 6/10, Konstituerande möte (föreningen bildas)
-16/10, Styrelsemöte 18.00

NOVEMBER
-6/11, Styrelsemöte 18.00
-27/11, Styrelsemöte 18.00

DECEMBER
-11/12, Styrelsemöte 18.00

2013
JANUARI
- 8/1, Styrelsemöte 18.00
- 10/1 Medlemsansökan skickas ut till samtliga fastighetsägare

FEBRUARI 
- 12/2, Styrelsemöte 18.00

MARS
- 18/3, Styrelsemöte 18.00
- 22/3, Möte m Kommunen
- 30/3, Informationsmöte, EFS-kapellet
          PPT-Presentation
 
APRIL
- 9/4, Styrelsemöte 18.00

MAJ
- 14/5, Styrelsemöte 18.00

JUNI
- 1/6, Styrelsemöte 10.00
- 16/6, Årsmöte & Konstituerande möte

JULI

AUGUSTI

SEPTEMBER
- 17/9, Styrelsemöte 18.00
Projektunderlagen klara och sammanställda
Utlämning av förfrågningsunderlag till entreprenörer

OKTOBER
- 3/10, Kravspecifikation med förfrågningsunderlag utskickade till utvalda entreprenörer.

NOVEMBER
-1/11, Sista dag för anbudsinlämning.
-5/11, Anbuds-/Offertgenomgång
-8/11, Möte med Kommunens VA-avd
-28/11, Styrelsemöte 18.10

DECEMBER
-8/12, Informationsmöte för medlemmarna, 10.00
-8/12, Styrelsemöte,  9.00
Prospekt skickas ut/presenteras för föreningens medlemmar.

2014
JANUARI
-5/1, Informationsmöte, samtliga fastighetsägare, 10.00, EFS
Ovan datum bör ses som preliminära och vi reserverar oss för att förändringar/förskjutningar kan komma att uppstå.
-8/1, Styrelsemöte, 18.10
-25/1, Sista inlämningsdag för servituten.
-26/1, Styrelsemöte, 9.00

-31/1  Bindande anmälan inlämnad till föreningen


FEBRUARI

-3/2 Styrelsemöte, 18.10


MARS


APRIL

- 7/4 Styrelsemöte


MAJ

- 16/5 Avtalsmöte med kommunen

- 17/5 Styrelsemöte

- 24/5 Styrelsemöte


JUNI

- 9/6 Styrelsemöte

-15/6  Slutprojektering (Utföres av Skandinavisk Kommunalteknik enligt kommunens   anvisningar)

-15/6  Samläggningskontrakt med EON & PTS klara


JULI

- 23/7 Styrelsemöte


AUG

- 7/8 Styrelsemöte

- 28/8 Styrelsemöte


SEP

- 6/9 Medlemsmöte
- 11/9 Styrelsemöte
- 25/9 Styrelsemöte


OKT

- 2/10 Styrelsemöte


NOV

- 6/11 Styrelsemöte

- 13/11 Lantmäterimöte, för berörda fastighetsägare

- Kommunavtal klart

- Entreprenadavtal klart

- Avtal med medlemmarna (löpande)

- Samläggningsavtal med Eon

- Uppdragavtal med samhällsföreningen (kanalisation)

- 20/11 Styrelsemöte

- 23/11 Informationsmöte för alla fastighetsägare med kommunrepresentant närvarande


DEC


2015

JAN

- 4/1 Styrelsemöte m beslut om igångsättande

- 15/1 Styrelsemöte

- 26/1 Startmöte med kommunen, entreprenör m. fl.

- 27/1 Grävstart!


FEB

-  5/2 Styrelsemöte
- 10/2 Styrelsemöte

- 16/2 Byggmöte 1
- 19/2 Styrelsemöte


MAR

- 9/3 Byggmöte 2
- 11/3 Styrelsemöte


APR

- 1/4 Styrelsemöte

- 13/4 Byggmöte 3
- 23/4 Styrelsemöte
(Öppet möte 20-21)


MAJ

- 5/5 Byggmöte 4
- 12/5 Styrelsemöte
(Öppet möte 20-21)
- 25/5 Byggmöte 5

- 28/5 Styrelsemöte (Öppet möte 20-21)


JUN
- 11/6 Styrelsemöte (Öppet möte 20-21)

- 14/6 Årsmöte kl 10.00

- 15/6 Byggmöte 6

- 29/6 Byggmöte 7


JUL

- 17/7 Styrelsemöte (Öppet möte 20-21)


AUG

- 3/8 Byggmöte 9
- 13/8 Styrelsemöte (Öppet möte 20-21)


SEP
- 3/9 Styrelsemöte (Öppet möte 20-21)

- 7/9 Byggmöte 10
- 28/9 Byggmöte 11


OKT

- 26/10 Byggmöte 12


NOV

- 9/11 Styrelsemöte
- 16/11 Byggmöte 13

- 30/11 Styrelsemöte


DEC

info kommer...


2017


JAN
-12/1 Styrelsemöte


FEB
-16/2 Styrelsemöte


MAR
- 9/3 Styrelsemöte


APR

- 4/4 Styrelsemöte


MAJ

- 1/5 Styrelsemöte

-18/5 Styrelsemöte


JUNI
- 5/6 Styrelsemöte
- 8/6 Möte m kommunen

- 25/6 kl 10.00 Årsmöte preliminärt


Kursiv stil = Prognos