Process‎ > ‎

Bidrag

Vi utreder möjligheterna att hitta delfinansiärer i projektet. Renodlade bidrag samt möjlighet för andra aktörer till samläggning.

BIDRAG
  • LOVA-Bidraget är det bidrag där vi ser störst möjligheter. Vi för en dialog med Länsstyrelsen i detta ärendeLOVA-Bidrag

SAMLÄGGNING
Vi för en dialog med en rad aktörer såsom el-, tele- samt militära intressenter för att se om intresse finnes för samläggning och delfinansiering.
  • EON Har gett positiva besked kring samläggning på vissa sträckor.