Prospekt & Avtal

Nedan finner du det uppdaterade prospektet innehållande ledningsdragning/kartunderlag. Detta prospekt ligger till grund för mötet och ditt ställningstagande och kommer att utförligt redovisas den 23/11-14 kl 13.00 i EFS-kapellet på Hästholmen.

Nedan finner du tidigare gällande avtalsvariant. OBS!: Vad gäller vattenanslutning har kommunen nu antagit en annan hållning än tidigare vilket gör att vi ej kan garantera anlutning enligt nedan tidigare avtal. Detta ingår dock i vår slutförhandling med kommunen vilket gör att vi får föra en dialog framgent från fall till fall. Tag därför kontakt med oss så berättar vi vad som gäller innan du printar ut och skriver under (171113)

Spara
Ċ
Magnus,
28 jan. 2016 00:36
Ċ
Magnus,
15 nov. 2014 01:42