Länkar

MEDIA

OFFENTLIGA INSTANSER & PROJEKT

Ur den fördjupade översiktsplanen, (samrådshandlingar)

Vatten och avlopp

På Ytterön/Östra Hästholmen finns kommunalt vatten men dock inget kommunalt avlopp. En förutsättning för ny bebyggelse på Ytterön/Östra Hästholmen är anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Det finns även behov av kommunalt vatten och avlopp för större delen av den befintliga bebyggelse på Ytterön/Östra Hästholmen. För ett fåtal ensligt belägna bostäder kan enskilda avloppsanläggningar med hög reningsförmåga komma i fråga.


ANDRA VA-FÖRENINGAR 
Ytterön-Hästholmen

Blekinge:

Övriga landet:

AVLOPP


YTTERÖN-HÄSTHOLMEN