Föreningen‎ > ‎

Syfte

En ny skärpt nationell författning angående enskilda avlopp gör klart att traditionella avloppslösningar inte längre är godkända. Vi kan därför konstatera att framtida inspektioner kommer att döma ut merparten av våra öars befintliga avlopp.

Kommunen har gett oss ett erbjudande som det är upp till varje fastighetsägare att ta ställning till. Förslaget går ut på att om ett samhälle, bebyggelse eller ö gemensamt bygger ett uppsamlings-nät, ser kommunen till att detta blir anslutet till det kommunala avloppsnätet. Kostnaden för uppsamlingsnätet blir fastighetsägarnas anslutningskostnad. Kraven från kommunen är att uppsamlingsnätet byggs efter kommunens kvalitetsnormer samt att tillräckligt många fastigheter nappar på erbjudandet. För oss på Ytterön-Hästholmen ligger kommunens krav på ca 20 fastigheter.

Denna typ av projekt har redan påbörjats på flera ställen i vår omnejd vilket möjliggör att det finns misstag att lära från och dyrköpta erfarenheter att få. Det är vår övertygelse i föreningen Ytterön-Hästholmen VA, att enanslutning till ett kommunalt avlopp är den överlägset bästa lösningen för ön. Lösningen med minsta miljöpåverkan, minst underhåll för fastighetsägaren och på sikt även den billigaste lösningen.

För att vi alla såväl ”troende” som ”icke troende” skall få ett så bra beslutsunderlag som möjligt har vi tagit initiativet att bilda Ytterön-Hästholmen VA. Detta för att kunna undersöka möjligheter och ta fram underlag i alla de frågor du som fastighetsägaren behöver få svar på för att kunna ta ett beslut i frågan, där vi tror den enskilt viktigaste frågan för varje fastighetsägare är kostnaden.

Vi hoppas och tror att du känner dig delaktig i denna för våra öar oerhört viktiga fråga och blir medlem även du! 

Hans Gustafson, Ordförande

Comments