Föreningen‎ > ‎Aktuellt‎ > ‎

Inkoppling

SÅ HÄR KOPPLAR DU IN DIG!

Inkopplingen sker i tre steg:

1.Du skickar först in en Anmälan om inkoppling för Vatten och/eller avlopp

2. Du får sedan brevledes ett startintyg samt en tom kontrollplan VA och situationsplan dig tillskickat från Samhällsbyggnadsförvaltningen. Intyget gäller i 2 år (5 år vid påbörjat arbete...)

Du anlitar sedan de hantverkare du behöver som efter utfört arbete fyller i nedan:

  • Kontrollplan VA (signeras av hantverkaren som utför arbetet) om du dragit in kommunalt vatten och/eller avlopp.
  • Kontrollplan EL (signeras av hantverkaren som utför arbetet)

(Samtliga blanketter finns att hämta ut på Karlskrona kommuns hemsida under Samhällsbyggnadsförvaltningen eller här på föreningens hemsida under kommunala dokument till vänster).

Du fyller i kontrollplanerna och situationsplanen och skickar in dessa till Samhällsbyggnadsförvaltningen, K-na kommun.

3. När du sedan erhållit ditt slutbesked mailar du en bild av detta samt det telefonnummer du önskar bli kontaktad på (kontorstid) tillva@ytteronhastholmenva.se

VA-Föreningen upprättar då ett abonnemang och gör omgående en anmälan till Karlskrona kommun om inkoppling på näten. (Exakt hur lång tid kommunen sedan tar på sig kan vi inte säga då de har en begränsad styrka sommartid, så anmäl dig så snart du kan om du har bråttom).

För vatten: Kommunen kommer ut och monterar vattenmätaren i konsolen och plomberar den, samt öppnar serviceventilen för vatten.

För vatten och avlopp: Samma rutin som ovan, men kommunen öppnar även avloppsventilen. (För de av er som har  förberett för vatten + avlopp men endast väljer att ansluta avlopp kommer att få sin vattenservis plomberad tills du väljer att även ansluta vatten)

För enbart avlopp: Som ovan alt. att föreningen får uppdraget att öppna avloppsventilen och starta pumpen.

Till er som har beställt pumpbrunnar/elskåp men ej hämtat kommer vi att fakturera dessa nu. Vi ber er att snarast möjligt hämta dessa oavsett om ni har för avsikt att installera dem eller ej. Kontakta Pegge för utlämning 0706-889868.

Löpande kommer du sedan att att få dina avgifter fakturerade från VA-föreningen.

Information från Karlskrona kommun vad gäller slutinkoppling:
 
Efter att du mailat Samhällsbyggnadsförvaltningens slutgodkännandet till oss via va@ytteronhastholmenva.se, sätter vi upp dig på åtgärdslistan vilken vi sedan försöker att handlägga snarast möjligt. Dock försöker vi att undvika att åtgärda en och en av kostnads-/tidsskäl utan väntar tills dess att vi har några fastigheter på kö innan vi besöker ön.

För dig som:

- har eget vatten men nu kompletterar med avlopp
Hos dig måste vi ut och installera en VA-mätare så att vi kan mäta förbrukningsvolymen genom avloppssystemet, vilket är det ni betalar förbrukningsavgift för.
Om du redan har en digital mätare behöver vi bara en avläsning. Vi slutför och öppnar upp på plats

- ansluter både vatten och avlopp
Hos dig måste vi ut och installera en VA-mätare på det kommunala vattnet så att vi kan mäta vattenvolym/förbrukningsvolym genom systemet, vilket är det ni betalar förbrukningsavgift för. Vi slutför och öppnar upp på plats

- redan har kommunalt vatten och nu kopplar in dig på det kommunala avloppet.
Vi tar kontakt med dig och godkänner att du kan öppna ventilen alt. gör vi det åt dig när vi är på plats.
 
Vi kan komma att kontrollera att ni inte använder det kommunala avloppet/vattnet utan vårt godkännande, vilket kan leda till påföljder. Vi närmar oss nu sommaren så för er som önskar ha allt klart till semestern ber vi er att göra klart er egen installation och sedan maila oss slutgodkännandet snarast möjligt.

För eventuella frågor/oklarheter angående ovan kontakta,
 
Johan Georgsson
Abonnenttekniker VA
Karlskrona kommun
O455-30 33 80