Föreningen‎ > ‎Aktuellt‎ > ‎

"Proppinfo"

Nedan berör främst dig som endast nyttjar ditt avlopp sporadiskt eller säsongsvis.

Ett avloppssystem som detta kan ju inte bara ha fördelar utan en av nackdelarna är att det kräver kontinuerlig användning för att inte ”innehållet” skall skapa ”proppar” i ledningarna. Dessa proppar är dessvärre både jobbiga och kostsamma att hantera. Så du som lämnar ditt hus för perioder längre än 1-1,5 mån och framförallt under höst, vinter, vår ber vi dig att ta till dig nedan.

Innan du lämnar din fastighet för perioden/säsongen är det mycket viktigt att du tömmer/”spolar rent” din servisledning (från pumpbrunn till din servisavstängning) på ”fast innehåll”. Det finns olika sätt att göra detta:

  • Du kan spola vatten direkt ner i rensbrunnen (locket precis före avloppsbrunnen)
  • Du kan spola vatten genom din kran alt. toalettstol.
  • Ändå bättre kanske är att ni planerar in en dusch precis före avfärd. (typ tonåring…)
  • Disk före avfärd (Hela finservisen och lite till…)
  • Tvätt före avfärd (Hmm blöta kläder…)
För att vara på säkra sidan rekommenderar vi dig att spola ner ca 100-150 liter. (Bara pumpbrunnen kräver 60 l). Om ni är ensam på sista delen av stamledningen fram till er servisventil ber vi er även att spola i ytterligare ca 1,5 l/m motsvarande sträckan fram till er grannes servisventil. 

Görs ej detta och en propp på er servisledning blir ett faktum kommer föreningen så länge nätet är i föreningens ägo att åtgärda felet men även debitera ut kostnaden på berörd fastighet. Kostnaden varierar från fall till fall beroende på servislängd och var proppen sitter men en minimiavgift uppskattar vi till ca 10.000:- med återställning av trädgård mm

För vidare information eller frågor, kontakta:
Pegge Jonasson
0706-889868
peggejon@hotmail.com


Till er hjälp:
Då servisledningarna är av olika längd och vissa även av olika diameter är det svårt att här ange en exakt volym. (En 40 mm slang rymmer 0,84 l/meter, så är din servisledning 100 m gör detta 84 l)

· Toalettspolning ca 2-4 liter (beroende på inställning/snålspolning)
· Normaldisk, ca 15 liter (beroende på kalasets storlek)
· 5 min dusch ca 45 liter (beroende på munstycke)
· Tvätt, ca 50 liter (beroende på maskinstorlek)
· Ett bad ca 150 liter (beroende på karstorlek)
· 20 min dusch ca 180 liter (beroende på munstycke)