Föreningen

Den 15:de november registrerades vi som en ekonomisk förening och vårt arbete kan nu börja...

Namn: Ytterön-Hästholmen VA
Organisationsnummer: 769625-5350


Bank: Swedbank
Bankgiro: 124-7774

Årsredovisning Räkenskapsåret 2014
Revisionsberättelse 2014
Verksamhetsberättelse 2014